Solicitarea de informații de interes public

 Accesul la informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

 

Ce se înțelege prin informație de interes public ?

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.


Reglementarile de baza privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

Hotărârea nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002


Cine poate solicita informatii de interes public?

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile Legii nr. 544/2001, informaţiile de interes public.

 

Solicitarea de informații de interes public

  • Persoană responsabilă cu primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001: BRÎNZEI FLORIN-EMILIAN, referent specialitate relații publice
  • Date de contact: Str. Mărășești nr. 2, 300086 Timișoara, Timiș, Telefon & Fax: +40256201292, email: comunicare@ort.ro
  • Model de contestare a deciziei și formular pentru reclamații administrative (refuz la solicitare și nerăspuns în termen legal)

 

 

Despre noi
Opera Naţională Română din Timişoara este o instituție  publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Culturii din România care susține spectacole de operă, operetă, musical, balet, operă și musical pentru copii și gale. Opera Naţională Română Timişoara a fost înfiinţată prin Decretul Regal nr. 254, din 30 martie 1946. Primul director al Operei a fost Aca de Barbu. Spectacolul inaugural al Operei Române din Timişoara a avut loc la 27 aprilie 1947 cu opera „Aida” de G. Verdi. La data de 24 septembrie 2004, Operei din Timişoara i se conferă titulatura de Operă Naţională ca o recunoaştere a meritelor acestui colectiv pentru întreaga muncă asiduă depusă în slujba artei şi culturii româneşti în ţară şi străinătate.
Cristian Rudic
Manager
Parteneri
Copyright © 2024
Opera Nationala Romana Timisoara

Web design by Royalty
Telefon casierie
0256 20 12 86
Email
bilete@ort.ro
Adresă
Strada / street Marasesti 2,
300086, Timisoara