Termeni și condiții

REGULAMENT DE COMERCIALIZARE ONLINE A BILETELOR DE INTRARE

 

1.        Contractele încheiate prin mijloace electronice, conform legii 365/2002 privind comerțul electronic

Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea acestora.

Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimţământul prealabil al părţilor asupra utilizării mijloacelor electronice.

Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice şi a obligaţiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispoziţiilor dreptului comun în materie de probă şi prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

 

2.        Informarea cumpărătorilor

Opera Națională Română din Timișoara pune la dispoziția cumpărătorilor următoarele informaţii:

 • etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia contractul;
 • dacă contractul, o dată încheiat, este stocat sau nu de către Opera Națională Română Timișoara şi dacă este accesibil sau nu;
 • mijloacele tehnice pe care Opera Națională Română Timișoara le pune la dispoziţie cumpărătorului pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor;
 • limba în care se poate încheia contractul;

Încheierea contractului prin mijloace electronice:

 • Dacă părţile nu au convenit altfel, contractul se consideră încheiat în momentul în care Cumpăratorul acceptă oferta prețului biletului de intrare sau a  abonamentului și a ajuns la cunoştinţa Operei Naționale Române Timișoara;
 • Oferta sau acceptarea prețului biletului sau a abonamentului, precum şi confirmarea acceptării prețului biletului sau a abonamentului, se consideră primite atunci când părţile cărora le sunt adresate pot să le acceseze.
 • Termenele și condițiile stipulate în acest document se confirmă prin înregistrare cumpărătorului în sistem și prin apăsarea butonul: „Cumpărare” după selectarea de către cumpărător a biletelor sau abonamentelor oferite spre vânzare.
 • În funcție de setările de limbă acest document este disponibil în limba română și în limba engleză.

4.        Preţ de cumpărare, condiţii de plată şi transport

 • Preţul afişat lângă bilete sau abonamente este preţul lor de vânzare, care conţine taxele impuse de legislația în vigoare: taxa de timbru muzical de 5%, taxa de monument istoric de 2%, impozit per spectacol de 2%, drepturi de autor: UCMR-ADA);
 • Comisionul perceput de bancă sau de intermediar este suportat integral de către Opera Națională Română din Timișoara, atât la cumpărarea biletelor de intrare cât și la rambursarea contravalorii biletelor de intrare;
 • Achitarea preţului de cumpărare se face exclusiv cu Card bancar, trecând de la pagina web a Vânzătorului pe pagina web a băncii sau a intermediarului cu care Opera Națională Română Timișoara are încheiat un contract în acest sens.
 • Pentru eventualele erori apărute pe pagina de plată a băncii sau a intermediarului, Opera Națională Română Timișoara nu-și poate asuma nicio răspundere.
 • Mesajul de confirmare automată este trimis pe adresa de e-mail furnizată de Cumpărător.
 • Orice daună provenită din cauza adresei greşite de e-mail este răspunderea Cumpărătorului.
 • Preluarea biletelor sau a  abonamentelor decurge conform indicaților furnizate pe site și în mesajul primit la executarea cu succes a tranzacției.

5.        Bilete cu tipărire personală

 • Biletele cu tipărire personală sunt tipărite de către Cumpărător după achiziţia reuşită. Aceste bilete nu pot fi preluate personal de la Agenția de bilete a Operei Naționale Române din Timișoara. Biletul cu tipărire personală se poate folosi numai în cazul în care codul de bară şi codul aflat lângă codul de bară sunt lizibile, recomandând evitarea folosirii modului econom (draft) al imprimantei.
 • Consecinţele şi daunele ivite din cauza pierderii, furtului, tipăririi greşite, copierii, tipăririi multiple a biletului cu tipărire personală sunt responsabilitatea Cumpărătorului. Consultați meniul „Ajutor” pentru modalitatea de obținere a biletelor.

6.        Gestionare reclamaţii

 • Cumpărătorul poate semnaliza problemele apărute prin e-mail la adresa: bilete@ort.ro.
 • Opera Națională Română Timișoara răspunde la e-mail în decurs de 72 de ore şi va începe verificarea eventualei probleme.
 • Opera Națională Română Timișoara ţine evidenţa sesizărilor primite pe adresa: bilete@ort.ro într-o evidenţă electronică în funcţie de starea lor şi le stochează în arhivă.
 • Nu se acceptă rezervări ale locurilor prin telefon sau e-mail, biletele de intrare cumpărate pot fi restituite sau schimbate în anumite condiții, prevăzute la Politica de anulare/returnare a biletelor de intrare.
 • Opera Națională Română Timișoara îşi rezervă dreptul de a efectua modificări în programul prezentat. În caz de schimbare a programului sau în cazul în care spectacolul se suspenda și nu are loc, biletele de intrare se pot restitui la Agenția de bilete a instituţiei sau pot fi schimbate pentru un alt eveniment.
 • Biletele de intrare puse în vânzare sunt valabile doar la spectacolele produse și susținute de Opera Națională Română din Timișoara.

 

 

POLITICA DE ANULARE/RETURNARE A BILETELOR DE INTRARE

Cumpărătorul are dreptul de a solicita returnarea contravalorii biletelor de intrare achiziționate online sau de la Agenția de bilete a Operei Naționale Române din Timișoara sau de la intermediar, fără a preciza motivele, în termen de maxim 7 zile calendaristice pana la data evenimentului.

Pentru exercitarea dreptului de retragere trebuie să ne informaţi cu privire la decizia dumneavoastră, utilizând declaraţia - formular regăsit în secțiunea: Login si apoi in Contul meu, în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 34/2014. In cazul in care acest termen, mentionat anterior, este depasit, in sectiunea Contul meu, nu se va regasi posibilitatea de returnare.

Pentru a respecta termenul limită, este suficient să trimiteţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere, pe adresa de email: bilete@ort.ro, înainte de expirarea perioadei de retragere.

Se va rambursa integral contravaloarea biletelor de intrare, mai puțin comisionul de achiziție online perceput de bancă sau de intermediar, nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la data la care am primit solicitarea dumneavoastră.

Rambursarea se va face folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia inițială și nu se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări.

În cazul în care termenul de 7 zile calendaristice pana la desfasurarea evenimentului a fost depasit, contravaloarea biletelor de intrare nu va putea fi rambursată.

 

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

Opera Națională Română Timișoara în calitate de proprietar al site-ului web: www.ort.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea achiziționării de bilete online.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Opera Națională Română Timișoara are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul prezentat mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Opera Națională Română Timișoara se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului web: www.ort.ro, așa cum prevăd dispozițiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor cu caracter personal.

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres că datele dumneavoastră personale să fie folosite de Opera Națională Română Timișoara în conformitate cu scopul menționat mai jos.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta/ notifica oricând utilizând datele de contact existente pe site.

Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați.
 

2. Scopul colectării datelor cu caracter personal

- achiziționarea de bilete online la spectacole;

Opera Națională Română Timișoara nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de bună credință, că legislația ne impune acest lucru sau ca acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății Operei Naționale Române Timișoara.

3. Securitatea datelor

Opera Națională Română Timișoara utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. 

Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectam date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.

Despre noi
Opera Naţională Română din Timişoara este o instituție  publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Culturii din România care susține spectacole de operă, operetă, musical, balet, operă și musical pentru copii și gale. Opera Naţională Română Timişoara a fost înfiinţată prin Decretul Regal nr. 254, din 30 martie 1946. Primul director al Operei a fost Aca de Barbu. Spectacolul inaugural al Operei Române din Timişoara a avut loc la 27 aprilie 1947 cu opera „Aida” de G. Verdi. La data de 24 septembrie 2004, Operei din Timişoara i se conferă titulatura de Operă Naţională ca o recunoaştere a meritelor acestui colectiv pentru întreaga muncă asiduă depusă în slujba artei şi culturii româneşti în ţară şi străinătate.
Cristian Rudic
Manager
Parteneri
Copyright © 2022
Opera Nationala Romana Timisoara

Web design by Royalty
Telefon casierie
0256 20 12 86
Email
bilete@ort.ro
Adresă
Strada / street Marasesti 2,
300086, Timisoara