Buletin informativ al informațiilor de interes public
Home » Informații de interes public » Buletin informativ al informațiilor de interes public

 

Opera Națională Română Timișoara (ONRT) publică şi actualizează anual un buletin informativ care  cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1), art. 5 din legea 544/2001, actualizata in 2006, privind liberul acces la informațiile de interes public:

 

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;

 

b)structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al  instituției publice;

 

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale responsabilului cu difuzarea informațiilor publice: Brînzei Florin - referent de specialitate Relații publice

 

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

 

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

 

f) programele și strategiile proprii;

 

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

 

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

 

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

 

Asigurarea de către ONRT a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul persoanei desemnate în acest scop.

Accesul la informaţiile de mai sus se face prin:

a)  pagina de Internet proprie;

b) consultarea lor la sediul ONRT, în spatii special destinate acestui scop.

 

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la ONRT, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

ONRT este obligata să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;

b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;

c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

 

ONRT are obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării.

În cazul în care durata necesara pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunica în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.

În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de ONRT, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.

Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al ONRT pe baza solicitării personale, în condiţiile legii.

Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către ONRT nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.

ONRT are obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presa sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.

 

 

Despre noi
Opera Naţională Română din Timişoara este o instituție  publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Culturii din România care susține spectacole de operă, operetă, musical, balet, operă și musical pentru copii și gale. Opera Naţională Română Timişoara a fost înfiinţată prin Decretul Regal nr. 254, din 30 martie 1946. Primul director al Operei a fost Aca de Barbu. Spectacolul inaugural al Operei Române din Timişoara a avut loc la 27 aprilie 1947 cu opera „Aida” de G. Verdi. La data de 24 septembrie 2004, Operei din Timişoara i se conferă titulatura de Operă Naţională ca o recunoaştere a meritelor acestui colectiv pentru întreaga muncă asiduă depusă în slujba artei şi culturii româneşti în ţară şi străinătate.
Cristian Rudic
Manager
Parteneri
Copyright © 2022
Opera Nationala Romana Timisoara

Web design by Royalty
Telefon casierie
0256 20 12 86
Email
bilete@ort.ro
Adresă
Strada / street Marasesti 2,
300086, Timisoara